วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

เคลื่อนทัพ ทางเรือ วิถี ทหารเรือ และ ปลอดภัย จากการถูกลอบวางระเบิด ขณะเคลื่อนพล

 

ทัพเรือ ยังคง ใช้การ เคลื่อนย้ายกำลัง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ ทางเรือ มาหลายปี,…. เพราะนอกจากจะเป็น วิถีชาวเรือ แล้ว ยังฝึกการยกพลขึ้นลก การลำเลียงสิ่งของต่างๆ ไปในตัว ด้วย

ที่สำคัญคือ ลดการตกเป็นเป้า การถูกลอบวางระเบิด ขบวนรถ ที่ขนกำลังพล มาสับเปลี่ยนกำลัง เพราะ ยกพลขึ้นฝั่ง ที่ หาดบ้านทอน ในค่าย จุฬาภรณ์ นราธิวาส ได้เลย ด้วย ร.ล.อ่างทอง และ ร.ล.แหลมสิงห์

กองทัพเรือจัดตั้งหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2563 (มลป.63) ในระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 5 ต.ค.62 โดยมี น.อ.อาภา ชพานนท์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผบ.มลป.63)

กำลังประกอบด้วย ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือหมู่ (เรือหัวหน้า) ร.ล.แหลมสิงห์ (เรือคุ้มกันในพื้นที่) ชุดปฏิบัติการพิเศษ และชุดปฏิบัติงานชายหาด พร้อมด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ออก เดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ปฏิบัติการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งเพื่อส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนในการรับและส่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภาคใต้ของกองทัพเรือ พร้อมยุทโธปกรณ์

ในวันที่ 1 ต.ค.62 หมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยนฯ ได้เดินทางถึงฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งกำลังพลชุดส่งหน้าที่เดินทางกลับที่ตั้งปกติ

ซึ่งปีนี้จัด ร.ล.อ่างทอง สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการผลัดเปลี่ยนฯ โดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติภายใต้กรอบการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

ซึ่งการปฏิบัติในขั้นตอนนี้จะมี ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือควบคุมหลัก และจัดเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ร่วมกับเรือยางท้องแข็ง (RHIB) เป็นเรือดูแลความปลอดภัยขณะทำการลำเลียงขนถ่าย (SAFETY BOAT)

ทั้งนี้มี ร.ล.แหลมสิงห์ เป็นจะเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกันโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ

error: Content is protected !!