วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เมื่อ Recon เหยียบ ฝั่งพลัน

 

กองพันลาดตระเวณสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธิน….นักรบ Recon ก็มา สับเปลี่ยนกำลัง รับภารกิจดูแล ชายแดนใต้ ต่อ

ทหารเรือและ นาวิกโยธิน สับเปลี่ยนกำลัง ลงใต้ ทางเรือ สู่“ค่ายจุฬาภรณ์” หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ขนรถเกราะ รถฮัมวี่ร์ ขึ้นฝั่ง พร้อมกำลังทหาร ด้วย ร.ล.อ่างทอง และ ร.ล.แหลมสิงห์

กองทัพเรือจัดตั้งหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2563 (มลป.63) ในระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 5 ต.ค.62

โดยมี น.อ.อาภา ชพานนท์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผบ.มลป.63)

กำลังประกอบด้วย ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือหมู่ (เรือหัวหน้า) ร.ล.แหลมสิงห์ (เรือคุ้มกันในพื้นที่) ชุดปฏิบัติการพิเศษ และชุดปฏิบัติงานชายหาด พร้อมด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ออก เดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ปฏิบัติการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งเพื่อส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนในการรับและส่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภาคใต้ของกองทัพเรือ พร้อมยุทโธปกรณ์

ในวันที่ 1 ต.ค.62 หมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยนฯ ได้เดินทางถึงฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งกำลังพลชุดส่งหน้าที่เดินทางกลับที่ตั้งปกติ

กองทัพเรือ ได้จัดกำลังเฉพาะกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา และได้จัดกำลังสนับสนุนการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งปีนี้จัด ร.ล.อ่างทอง สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการผลัดเปลี่ยนฯ โดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติภายใต้กรอบการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน ระหว่างกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

การขึ้นสู่เรือ เป็นการรับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่เรือ โดยกำลังพลชุดรับหน้าที่ขึ้นสู่ ร.ล.อ่างทอง ที่ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลชุดส่งหน้าที่ขึ้นสู่ ร.ล.อ่างทอง ที่หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ และการยาตราเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ ถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

การเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง โดยชุดรับหน้าที่จะลำเลียงขนถ่ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ณ ค่ายจุฬาภรณ์

ซึ่งการปฏิบัติในขั้นตอนนี้จะมี ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือควบคุมหลัก และจัดเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ร่วมกับเรือยางท้องแข็ง (RHIB) เป็นเรือดูแลความปลอดภัยขณะทำการลำเลียงขนถ่าย (SAFETY BOAT)

ทั้งนี้มี ร.ล.แหลมสิงห์ เป็นจะเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกันโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ

กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางของการปฏิบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ทั้งนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลไว้ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน ที่ใดมีภัย มีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ…”

error: Content is protected !!