วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

จะว่า ไป รบ…. มัน ก็ใช่ จะว่า ไปทำสงคราม ก็ไม่เชิง แต่ มัน Asymetric Warfare และ Hybrid Warfare ที่ชายแดนใต้

 

ทหารเรือ-นาวิกโยธิน สับเปลี่ยนกำลัง ลงใต้ ทางเรือ สู่“ค่ายจุฬาภรณ์” หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ขนรถเกราะ รถฮัมวี่ร์ ขึ้นฝั่ง พร้อมกำลังทหาร ด้วย ร.ล.อ่างทอง และ ร.ล.แหลมสิงห์

กองทัพเรือจัดตั้งหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2563 (มลป.63) ในระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 5 ต.ค.62

โดยมี น.อ.อาภา ชพานนท์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผบ.มลป.63)

กำลังประกอบด้วย ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือหมู่ (เรือหัวหน้า) ร.ล.แหลมสิงห์ (เรือคุ้มกันในพื้นที่) ชุดปฏิบัติการพิเศษ และชุดปฏิบัติงานชายหาด พร้อมด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ออก เดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ปฏิบัติการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งเพื่อส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นผู้แทนในการรับและส่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภาคใต้ของกองทัพเรือ พร้อมยุทโธปกรณ์

ในวันที่ 1 ต.ค.62 หมู่เรือลำเลียงกำลังพลผลัดเปลี่ยนฯ ได้เดินทางถึงฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งกำลังพลชุดส่งหน้าที่เดินทางกลับที่ตั้งปกติ

กองทัพเรือ ได้จัดกำลังเฉพาะกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา และได้จัดกำลังสนับสนุนการผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งปีนี้จัด ร.ล.อ่างทอง สนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการผลัดเปลี่ยนฯ โดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติภายใต้กรอบการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก

ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน ระหว่างกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

การขึ้นสู่เรือ เป็นการรับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่เรือ โดยกำลังพลชุดรับหน้าที่ขึ้นสู่ ร.ล.อ่างทอง ที่ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกำลังพลชุดส่งหน้าที่ขึ้นสู่ ร.ล.อ่างทอง ที่หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ และการยาตราเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ ถึงหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส

การเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง โดยชุดรับหน้าที่จะลำเลียงขนถ่ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นสู่หาดบ้านทอน จ.นราธิวาส ณ ค่ายจุฬาภรณ์

ซึ่งการปฏิบัติในขั้นตอนนี้จะมี ร.ล.อ่างทอง เป็นเรือควบคุมหลัก และจัดเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) ร่วมกับเรือยางท้องแข็ง (RHIB) เป็นเรือดูแลความปลอดภัยขณะทำการลำเลียงขนถ่าย (SAFETY BOAT)

ทั้งนี้มี ร.ล.แหลมสิงห์ เป็นจะเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกันโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ

กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางของการปฏิบัติของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ทั้งนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลไว้ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน สู้เพื่อประชาชน ที่ใดมีภัย มีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ…”

error: Content is protected !!