วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“แม่น้ำสายใหญ่ ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็ก ๆ ไหลเข้าร่วม จึงจะมีน้ำมากได้”

 

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ “แถลงนโยบายเชิงโอวาท” 2563 ในตอนหนึ่ง โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า การไหลเวียน ทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี กองทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาส การพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของกองทัพเรือต่อไป

ดั่ง “แม่น้ำสายใหญ่ ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็ก ๆ ไหลเข้าร่วม จึงจะมีน้ำมากได้”

และขอให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ มีความสุขและประเทศชาติมีความดีงามมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!