วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ฟัง ผบ.ทร. เลคเชอร์!!

 

ทั้ง 5 ฉลามทัพเรือ ผบ.ทัพเรือภาค ผบ.หน่วย ทุกระดับ ผู้การเรือ และ นักเรียน เสธ.ทร., วทร. นักเรียนนายเรือ จ่าทหารเรือ กว่าพันคน นั่งฟัง พร้อม จดเลคเชอร์ ไปด้วย เพราะ บิ๊กลือ มีข้อสั่งการ และ คำคม เพียบ!!

“บิ๊กลือ” เป็น ผบ.ทร.ต่อ ปีที่2 สวมวิญญาณ Steve Job..อีกครั้ง …Version2 ขึ้นเวที ติดไมค์Wireless Talk show กว่า 2ชม.แถลงนโยบายเชิงโอวาท หลัง ปีแรก “Stop the Past, Start the New” แล้ว …..ปี2 ภาค 2 ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ“แถลงนโยบายเชิงโอวาท” 2563 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ทั้ง นายทหารชั้นยศนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองในกรมฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ ระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองพัน ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรชั้นต้นพรรคนาวิน นักเรียนนายเรือ/นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ (นักเรียนบังคับบัญชาและตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี) และนักเรียนจ่าทหารเรือทุกสายวิทยาการ ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปีกว่า 1,000 นาย

ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

พลเรือเอก ลือชัย ได้มอบนโยบาย ปี 2563 โดยได้กำหนดหัวข้อนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF)

โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” ให้สอดคล้องกับยุคของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวาง

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 องค์ 1 ด้าน ประกอบด้วย
– องค์บุคคล : จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์
– องค์วัตถุ : กำลังรบต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force
– องค์ยุทธวิธี : สปิริต นักรบชาวเรือ
– ด้านการบริหารจัดการ : พัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พัฒนาที่ยังยืน และสร้าง โอกาสการพัฒนาแก่กองทัพเรือมากขึ้น

ทั้งนี้ จากนโยบายสำคัญ เพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF)

โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” ข้างต้น

ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือ เชื่อมั่นว่า การไหลเวียนทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ
องค์ยุทธวิธี กองทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาส
การพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของกองทัพเรือต่อไป

ดั่ง “แม่น้ำสายใหญ่ ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็ก ๆ ไหลเข้าร่วม จึงจะมีน้ำมากได้”

และขอให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ มีความสุขและประเทศชาติมีความดีงามมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!