วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทัพน้ำ ฟิตต่อ!

 

“บิ๊กลือ ผบ.ทร.”ยัง ฟิต เป๊ะ เปรี๊ยะ
สั่ง จัดแข่ง ไตรกีฬา นาวีฯ ซีรี่ส์2 ต่ออีก4 สนาม “อุบลฯนครพนม-ระนอง-ชุมพร-สัตหีบ” เริ่ม ธค.63 นี้ นำลงแข่งเอง อีก….

หลังปีที่แล้ว จัด5สนาม สำเร็จ ผู้ร่วมแข่งขัน 9,629 คน เงินสะพัด กว่า 250 ล้านบาท ลั่น สร้างองค์บุคคล ตามม็อตโต้ “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” …สู่”เกียรติยศไม่ได้ มีมาแต่กำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นเวที ติดไมค์Wireless Talk show กว่า 2ชม.“แถลงนโยบายเชิงโอวาท” 2563 แก่กำลังพลกองทัพเรือ

ในด้านองค์บุคคล : “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

แสดงให้กำลังพลกองทัพเรือตระหนักว่า “เกียรติยศไม่ได้ มีมาแต่กำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ”

จึงต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้สร้างผลงานและมีระเบียบวินัยด้วยตนเองตามภารกิจและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามแบบธรรมเนียมทหารเรืออย่างต่อเนื่อง

ประกอบด้วย การดำรงและรักษาซึ่งความจงรักภักดี “ปกป้องสถาบัน” การฝึกเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยกำลังพลที่เข้มข้น และต่อเนื่อง

ที่สำคัญคือ ด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยในปีที่ผ่านมาโดยจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฝากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” 5 ตอนจบ

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งที่เป็นกำลังพลของกองทัพเรือ บุคคลภายนอก และชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 9,629 คน

นับเป็นกิจกรรมที่จารึกประวัติศาสตร์มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันสูงที่สุดของประเทศ มีมาตรฐานการจัดแข่งขันในระดับสากล

นอกจากนี้มีประโยชน์อื่นจากการจัดการแข่งขัน กล่าวคือ เกิดการท่องเที่ยวกระตุ้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่จัดการแข่งขัน พื้นที่ละกว่า 50 ล้านบาท รวมมากกว่า 250 ล้านบาท

ในปีนี้ จึงดำรงการจัดการแข่งขัน
“ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซัน 2 : มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีย์”
4 ตอนจบ

โดยกำหนดจัดการแข่งขัน “อรุณเบิกฟ้า ปวงประชา และราชนาวี รวมใจภักดิ์” จำนวน 4 สนาม

ประกอบด้วย จัดครั้งแรก ห้วงธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 การแข่งขันภายใต้คำรหัส “ถิ่นน้ำสามสี อุบลราชนาวี เทิดจักรีวงศ์” บริเวณที่แม่น้ำโขง – ชี – มูล ไหลมาบรรจบกัน ณ จังหวัดอุบลราชธานี หรือ “ถิ่นน้ำสองสี เหล่าราชนาวีเทิดจักรีวงศ์” บริเวณที่แม่น้ำสงครามไหลมาบรรจบกัน ณ จังหวัดนครพนม ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ครั้งที่ 2 จัดห้วงมีนาคม – เมษายน 2563 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระเกียรติคุณ” ณ ปากแม่น้ำกระบุรี (แม่น้ำปากจั่น) จังหวัดระนอง

ครั้งที่ 3 ห้วงมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 “พระมหากรุณาธิคุณดุจบิดามารดร เหล่านาวีถวายพระพรชัย” ณ บริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร น่านน้ำแห่งปลาโลมาสีฟ้า หรือจังหวัดกระบี่ แหล่ง ปลาพะยูน

และ ครั้งที่ 4 ห้วงสิงหาคม – กันยายน 2563 “ทหารเรือไทยเทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินีชั่วนิรันดร์” เป็น การปิดเดอะซีรีส์อย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์ ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นอกจากนั้นนี้ ได้มุ่งขยายขีดความสามารถของกำลังพล
โดย 1) กำหนดขีดสมรรถนะหลักของ กำลังพลในหน่วยกำลังรบหลัก และโครงการนำร่อง พร้อมทั้งขยายผลไปสู่หน่วยกำลังรบอื่น ๆ

2) การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ (นนร.) นักเรียนพยาบาลศาสตร์ (นพร.) และ นักเรียนจ่า (นรจ.) โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

รวมทั้งพัฒนางานสวัสดิการกีฬาของหน่วยพื้นที่สัตหีบ โดยการจัดทำลู่จักรยาน ลู่วิ่ง สนามพารามอเตอร์ และสนามยิงปืนภายในหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ อันเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างจิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ไปพร้อมกับกองทัพเรือ

error: Content is protected !!