วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

Steve Job…..Version2 จาก SPSN สู่ MFESF

 

“บิ๊กลือ”ขึ้นเวที ติดไมค์Wireless Talk show กว่า 2ชม.แถลงนโยบายเชิงโอวาท หลัง ปีแรก “Stop the Past, Start the New” แล้ว …..ปี2 ภาค 2 ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขึ้นเวที ติดไมค์Wireless Talk show กว่า 2ชม.“แถลงนโยบายเชิงโอวาท” 2563 แก่กำลังพลกองทัพเรือ

ประกอบด้วย นายทหารชั้นยศนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองในกรมฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ ระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองพัน ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรชั้นต้นพรรคนาวิน นักเรียนนายเรือ/นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ (นักเรียนบังคับบัญชาและตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี) และนักเรียนจ่าทหารเรือทุกสายวิทยาการ ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี
รวมกว่า 1,000 นาย

ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

พลเรือเอก ลือชัย ได้มอบนโยบาย ปี 2563 โดยได้กำหนดหัวข้อนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF)

โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” ให้สอดคล้องกับยุคของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวาง

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 องค์ 1 ด้าน ประกอบด้วย
– องค์บุคคล : จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์
– องค์วัตถุ : กำลังรบต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force
– องค์ยุทธวิธี : สปิริต นักรบชาวเรือ
– ด้านการบริหารจัดการ : พัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พัฒนาที่ยังยืน และสร้าง โอกาสการพัฒนาแก่กองทัพเรือมากขึ้น

ทั้งนี้ จากนโยบายสำคัญ เพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF)

โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” ข้างต้น

ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือ เชื่อมั่นว่า การไหลเวียนทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ
องค์ยุทธวิธี กองทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาส
การพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของกองทัพเรือต่อไป

ดั่ง “แม่น้ำสายใหญ่ ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็ก ๆ ไหลเข้าร่วม จึงจะมีน้ำมากได้”

และขอให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ มีความสุขและประเทศชาติมีความดีงามมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!