วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

เตรียมทหาร 20 พรึ่บ!! กลาโหม

 

อบอุ่น ยุค “ปลัดฯณัฐ” ประธานรุ่น
ต้อนรับ “กู้เกียรติ-สมประสงค์” สู่
บ้าน “กลาโหม”

22 นายพล รายงานตัว ต่อ “บิ๊กณัฐ​“
พลเอก​ ณัฐ​ อินทร​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​กลาโหม ​ที่ได้รับพระกรุณา​โปรดเกล้าฯใก้​ย้ายเข้ามารับราชการ​ในสำนักงานปลัด​กระทรวง​กลาโหม (สป.)​

รวมทั้ง บรรดา ตท.20 เช่น บิ๊กตู่ กู้เกียรติ ศรีนาคา จากผช.ผบ.ทบ. มาเป็น รองปลัดกลาโหม บิ๊กเฒ่า พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกลาโหม

โดยมี บิ๊กป้ำ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็น รองปลัดกลาโหม บิ๊กตุ้ย พลเอก ชัยพฤกษ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตา พลเอก รักษ์ศักดิ์ โรจนพิมพ์พันธุ์ ผอ.สำนักนโยบาย และแผน กลาโหม พลอากาศเอก พรต ลีรพันธ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สป. ที่ล้วนเป็น ตท.20 โดยมี พลเอกณัฐ เป็น ประธานรุ่น จปร.31

และ ต้อนรับ ตท.21 บิ๊กหิน พลโท ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ข้ามจาก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก มา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เสธ.โจ้ พลเอก ณตฐพล บุญงาม (ตท.21) เจ้ากรมข่าวทหารที่มาเป็น พลเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. ที่ถูกวางตัว ให้เป็น เลขาฯสมช. คนต่อไป

พลเอกณัฐ แสดงความยินดี​ กับผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเข้ามารับราชการใน สป.

โดยขอให้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตามปณิธานของกระทรววกลาโหม​ “เทอดราชา รักราษฎร์​ ชาติมั่นคง” และขอให้นายทหารทุกนายปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพล

error: Content is protected !!