วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“แม่ทัพหนุ่ย” ลั่น ปกป้องสถาบันฯ สนับสนุน งาน “จิตอาสา” และเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส

01 ต.ค. 2019
203

 

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 กล่าวภายหลัง รับหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 คนที่53 ว่า กองทัพภาคที่ 1 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ในการถวายความปลอดภัย และปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมทั้ง ทำหน้าที่ป้องกันชายแดนและการรักษาความมั่นคงภายใน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานศูนย์อำนวยการจิตอาสา ในการช่วยเหลือประชาชน

“กองทัพภาคที่ 1 พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

error: Content is protected !!