วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

คำมั่นสัญญา ผบ.ทอ.#26

 

“ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะนำพากองทัพอากาศ และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกองทัพอากาศ ก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนใหม่ กล่าวในพิธี รับมอบหน้าที่ ผบ.ทอ. ว่า ผม ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจาก
ท่าน พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

​​“กระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะนำพากองทัพอากาศและจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกองทัพอากาศ ก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

error: Content is protected !!