วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ชก ข้ามรุ่น!!

30 ก.ย. 2019
202

 

“พลโท Hun Manet” ผบ.ทบ.กัมพูชา ทนไม่ไหว…….โพสต์FB เป็นภาษาอังกฤษ อัดกลับ “สม รังสี” อดีตผู้นำฝ่ายค้าน ที่ลี้ภัย หลังไปพูดที่อเมริกา กล่าวหา ว่า ได้รับ ตราสัญลักษณ์ รร.นายร้อยทหารบก WestPoint ของ สหรัฐอเมริกา ปลอม He is accused that the sign that I received from the U.S. Heritage School of west point is a fake sign. เป็นเหรียญ ทางการทูต ไม่ใช่เหรียญจากการศึกษาเล่าเรียนมา ท้า ให้ เอาเหรียญ Westpoint ที่ว่า มี2 แบบ มาโชว์เลย
types of foreign affairs and education ถ้า พิสูจน์ ไม่ได้ ขอให้ เลิกเล่นการเมืองไปเลย ติง ให้เล่นการเมือง แบบมีวุฒิภาวะ อย่าเอา ลูกหลาน เด็กๆ เข้ามาโจมตีกันทางการเมือง เหน็บ แรง ถึงความเป็นนักการเมือง รุ่นเก่า ของ สมรังสี

พลโทHun Manet ผบ.ทบ. กัมพูชา และลูกชาย สมเด็จ ฮุนเซน นายกฯกัมพูชา โพสต์ FB :Hun Manet ว่า
Did Mr. Sam rainsy dare to bet each other with me to protect your words?

A Public Betting is a thing I don’t want to do but sometimes there is no other choice in protecting my honor and honor to respond to a attack without a reason from some individuals.

When we meet each other with Mr. Sam Rainsy, I used to tell him that my father is a mature politician, he never attacks on the family of the cube, especially is to raise the children who are not involved in politics. And I told his son to help his father, saying, ” as the elders of the elders should not attack his father’s family There should be a moral border, a virtue to do politics.

But so many of the messages, Mr. Sam rainsy turned on a attack on my family, including my pictures and my brothers.

Apparently today I have a surprise when seen the video that sam rainsy speaks public to his fans in the us (on September 2019, 28) that besides exalting the education system and himself that has been studying there, he also attacked the education system in Cambodia and the king of the king.

What is interesting for me, he is also accused that the sign that I received from the U.S. Heritage School of west point is a fake sign, as a diplomacy for providing foreign military students to be motivated, and the students don’t need to learn to learn and be stuck by easy.

To the sam rainsy that he made to be a higher sign or a sign of the diplomacy, I think he dares to raise his own power, and he will not be afraid to protect his horn.

So, as a young generation, who has suffered the public attack from Sam Rainsy, this is the former former President of the Philippines, Fidel Ramos, the former President of the nigeramas, Anastasia Debayle, the former President of Costa Jose, Jose Maria figures… Etc. And to protect the value of the west point, which is an advanced educational institution of the United States, which has the standard of educational education, smooth and non-Aging Education, which is also known as the world’s most popular education.

1. If the United States of the kingdom of west point has been provided by the United Nations, which is a major sign of the country, the west point of the west, the west point, which has been given to the foreign military students, which are the most popular species of the foreign military and the American people, and I will not have all my role.

2. But if Mr. Rainsy can’t show that the west point has two different types of foreign affairs and education, which is different from the west military students, and the American military students have different standards in west point, that’s ÷, I give Mr. Rainsy, goodbye from politics forever.

As a young man, I think he was a politician who was born to be a politician, and a former person who was able to know the high-cost, to be afraid of his fans, especially the next generation.

But if it is a civilized man, don’t dare to bet or can’t show the proof to protect what he has said, he will show that he is a politician who is old but age, high knowledge, only on the paper, and no responsibility and no example to the next generation youth.

I dare to say I dare to do and dare to be responsible with my words that say above

Does Mr. Sam rainsy dare? Did he dare to protect what he said public?

Sent to Mr. Sam rainsy from the next generation kid… and this kid is waiting for a positive response from the elders….

error: Content is protected !!