วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“บิ๊กปู” คุม ทัพเรือภาค 1 คุมอ่าวไทย

30 ก.ย. 2019
1314

 

แกนนำ ตท.22 โตจาก “สอ.รฝ.” หน่วยเดิม “บิ๊กลือ ผบ.ทร.” เคยเป็น ผู้การกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 – ผอ.กองยุทธ การ ทัพเรือภาค1 -รองเสธ.ทัพเรือภาค1 -เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ก่อนโยกกลับ คุมกำลังรบ อ่าวไทยตอนบน


พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ “บิ๊กปู”พล.ร.ต.สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ที่ได้เป็น พลเรือโท ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

ที่ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พล.ร.ท.บรรจบ กล่าวว่าผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1คนใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือมาแล้วหลายหน่วยงาน

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วหลายตำแหน่ง ทั้งในด้านการปกครองบังคับบัญชา และงานในฝ่ายอำนวยการ เช่น ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้อำนวยการกองยุทธ การทัพเรือภาคที่ 1 รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และเจ้ากรมการเงินทหารเรือ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นผู้นำความสำเร็จในภารกิจและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นหน่วยรบที่มีสรรพกำลังทางเรือ ทางบก และทางอา
กาศ รับผิดชอบดูแลความมั่นคง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด ถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบอย่างกว้างขวาง

พร้อมแสดงความ มั่นใจว่าผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าสืบไปในภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอน” พล.ร.ท.บรรจบ กล่าว

error: Content is protected !!