วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

หัวหน้าทหารม้าอิสาน คนใหม่

30 ก.ย. 2019
1628

 

พลตรี จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ที่ขยับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทำพิธี ส่งมอบ หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ให้ พลตรี ปรีชา จึงมั่นคง

ที่ ลานอัศวิน อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

พลโท จุมพล กล่าวขอบคุณ กำลังพล สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ และครอบครัว ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกองทัพบก ด้วยดีตลอดมา

พลตรี ปรีชา ได้ยืนยัน ที่จะปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของหน่วย และกองทัพบก ตามคติพจน์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

error: Content is protected !!