วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ถึงเวลา! ชุบชีวิต AlphaJet

ทอ.เตรียม ชุบชีวิต เครื่องบินโจมตี Alpha Jet ใหม่ Upgrade 14 เครื่อง 3.38 พันล้านบาท หลังใช้มา20 ปี ทั้งปรับปรุงโครงสร้างอากาศยานและระบบ Avionics ระบบอาวุธ อะไหล่ขั้นต้น /ผบ.ทอ.ใหม่ ชี้ ทำให้เครื่องบิน ทันสมัยขึ้น ฉลาดขึ้น ปลอดภัยขึ้น…หลังนำมาใช้ในภารกิจ ทำฝนหลวง เพิ่ม

มีรายงานข่าวว่า. ทอ. จะUpgradeเครื่องบินโจมตี Alpha Jet 14 เครื่อง งบฯ 3.38 พันล้านบาท
หลังใช้มา20 ปี ทั้งปรับปรุงโครงสร้างอากาศยานและระบบ Avionics ระบบอาวุธ อะไหล่ขั้นต้น …จากเดิมเป็นเครื่องบินโจมตี Close air support และ นำมาใช้ในภารกิจ ทำฝนหลวง เพิ่มด้วย

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ใหม่ เผยว่า เป็นการทำตามวงรอบ เพิ่อทำให้เครื่องบิน ทันสมัยขึ้น ฉลาดขึ้น ปลอดภัยขึ้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ทอ.ซื้อ Alpha Jet เก่า จาก เยอรมัน ใน สค.ปี 2542 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินAlpha Jet แค่ 25 เครื่อง จากที่เสนอไป จำนวน 50 เครื่อง ในลักษณะจัดซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล

โดยราคาลำละ1 ล้านบาท แต่ค่า ซ่อมปรับคืนสภาพลำละ49 ล้านบาท รวมราคาลำละ50 ล้านบาท จนทำให้ถูกโจมตึอย่างหนัก ว่าเป็น เศษเหล็กบินได้ รวมทั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรง ในทอ. ที่แบ่งขั้วกันด้วย

ทั้งนี้ต่อมา มีการซ่อมปรับคืนสภาพ ทำการปรับเครื่องบินให้บินได้ตามมาตรฐาน AIR WORTHINESS ของเยอรมัน จำนวน 20 เครื่อง และเก็บไว้เป็นอะไหล่ จำนวน 5 เครื่อง งบฯราว1,286 ล้านบาท โดยการซ่อมปรับคืนสภาพ เสร็จ ในเดือน ก.ย. 2544 และใช้มาจนปัจจุบัน ในภารกิจทำฝนหลวง ด้วย

error: Content is protected !!