วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“Maanat 2020”

 

“ผบ.ทอ.ป้ายแดง” ลั่น นำทัพฟ้า สู่ชั้นนำในภูมิภาค ใช้ ยุทธศาสตร์ใหม่ Air power , Cyber , Space คัดลูกทัพฟ้า ที่ ฉลาดมากๆ สเปค10Q ช่วยผลักดัน ทอ. ชี้ภารกิจบ้านเมือง-ระดับอาเซี่ยน ภูมิภาค ก็สำคัญ ขอกอดคอ3 เหล่าทัพ ร่วมกัน

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนใหม่ กล่าวถึงการทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศใน 1 ปีข้างหน้านี้ว่า ผม จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามตัวบทกฎหมาย เราต้อง ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ซึ่งภายใต้ลักษณะงาน การสร้างคนถือเป็นเรื่องสำคัญ ในปีหน้า 2563 และ 2020 ถิอ ตัวเลขสวย เลขประทับใจมาก

กองทัพอากาศจะมียุทธศาสตร์ใหม่ Air power , Cyber , Space ต้องใช้ที่ฉลาดมากๆ คนดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตวิญญาณ มีวินัย ขยันหมั่นเพียร 10 Q

โดยจะเริ่มใช้ในปี ค.ศ.2020 ถือเป็นตัวเลขที่ดีสำหรับพวกเรา และ อยากให้ช่วยกันผลักดันในกองทัพอากาศ สู่อนาคต ภารกิจของบ้านเมืองไทยก็สำคัญ ภารกิจของอาเซียน ก็สำคัญ เราต้องทำงานทั้งของประเทศ และระดับของในภูมิภาค และเป็นเสาที่ต้องค้ำจุน ร่วมกับ ทั้ง ทหารบก และทหารเรือซึ่งเป็นพี่เรา โดยจะกอดคอร่วมกันไปทุกเหล่าทัพ

error: Content is protected !!