วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

พร้อมชี้แจง แผนงบประมาณ 63

 

“ผบ.ทอ.ใหม่” ชี้ แผนจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ มีแน่นอน เพื่อรักษาขีดความสามารถของกองทัพ มีทั้งซื้อใหม่-ปรับปรุงพัฒนา-Upgrade
เน้น ใช้ภูมิปัญญาคนไทย จะประหยัดงบประมาณได้มาก

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนใหม่ กล่าว ถึงการเตรียมข้อมูลในส่วนของกองทัพอากาศ เพื่อชี้แจงในวันประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ ปี 2563 ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกลไก

ส่วนที่การเมืองพุ่งเป้ามาที่กองทัพเรื่องการใช้งบประมาณนั้น ผบ.ทอ.กล่าวว่า คิดว่าเรามีกลไกที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.งบประมาณ หรือพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณได้ดำเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นแผนระยะยาว ซึ่งกองทัพอากาศ ทำมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

เมื่อถามว่า ในส่วนของกองทัพอากาศมีโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใดเพิ่มเติมหรือไม่ พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า มีแน่นอน เพื่อเป็นการรักษาขีดความสามารถของกองทัพ ซึ่งก็มีหลายส่วนทั้งในส่วนของซื้อใหม่และในส่วนของการปรับปรุงพัฒนา แต่จะเน้นการปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ 4.0 ที่สร้างขึ้นมาภายในประเทศเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

เมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ฝ่ายค้านได้เข้าใจหรือไม่ พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า “ใช่ เพราะมีประสบการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการยกระดับหรือUpgrade อาวุธยุทโธปกรณ์ของเก่าโดยใช้ภูมิปัญญาของคนไทยเข้าไปจัดการเกือบทั้งหมดซึ่งตรงนี้ถือว่าประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก

error: Content is protected !!