วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ส่งท้าย” Stomper” ต้อนรับ “Jetta”

 

เครื่องบิน F16-F5-Gripen-T50 th รวม 16 เครื่อง….บิน ส่งท้าย บิ๊กต่าย และต้อนรับ บิ๊กนัต

“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ส่ง มอบหน้าที่ ผบ.ทอ.ให้
บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์. เสธ.ทอ.รับมอบหน้าที่ ผบ.ทอ.คนใหม่ เป็น ผบ.ทอ.คนที่26

บิ๊กนัต เป็นเตรียมทหาร 20 จบ รร.นายเรืออากาศ เยอรมัน เมื่อปี2525 เทียบรร.นายเรืออากาศ 27 วปอ.57 เกษียณ ตค.2563 เคยเป็น ผู้การกองบิน7 สุราษฎร์ฯ Home of Gripen
เคยเป็น ผช.ทูต ทอ. ประจำ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี m

เป็น เจ้ากรมยุทธการทอ.รองเสธ.ทอ. เสธ.ทอ. และเป็น ผบ.ทอ. เป็นนักบิน F5 มี call sigh ว่า’ Jetta’

โดยมี F16 1เครื่อง ทำการบินเทิดเกียรติในระหว่างพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบ.ทอ. และ การสวนสนาม โดย เครื่องบินF16 หมู่บิน Eagle เครื่องบินF5 หมู่บิน Viper เครื่องบิน Gripen หมู่บิน Shark และ เครื่องบินเกาหลี T-50Th หมู่บิน Dragon หมู่บินละ4 เครื่อง รวม16 เครื่อง

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า
สืบสานการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้พัฒนาในทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้าเรามีสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับกองทัพอากาศของเรา

พลอากาศเอกมานัต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ยาวไกล มีประสบการณ์ในด้านการบินการบริหารและวิทยาการแขนงแขนงต่างๆ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมจิตใจอบอ้อมอารี

เชื่อมั่นว่าเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพอากาศจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคโดยทุกคนจะต้องร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปฎิบัติภารกิจให้บรรลุผลเพื่อกองทัพอากาศประเทศชาติและประชาชน” พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าว

ในโอกาสที่ผมพ้นจากหน้าที่ ผมขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการและตามนโยบายที่ผมได้ให้ไว้ด้วยดีเสมอมา

ผมจะระลึกถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยที่ทุกคนมีต่อผม และครอบครัว

การจากไปในวันนี้ของผมเป็นการจากไปตามวาระของการรับราชการ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ผมและ ครอบครัวจะให้การสนับสนุนกองทัพอากาศได้ผมยินดีที่จะทำอย่างยิ่ง

error: Content is protected !!