วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ยืดเวลา เลื่อน กลับบ้าน

29 ก.ย. 2019
199

 

UN ร้องขอให้ ยืดเวลา กองร้อยทหารช่างไทยในSouthSudan ผลัดแรก ให้กลับบ้าน เมย.63 จากที่ครบกำหนด1 ปี ธค.62 นี้ โดย ผลัด2 อีก273 นาย เตรียม มาสับเปลี่ยนกำลัง เมย. ปี หน้า เลย

มีรายงานว่า UN ได้ร้องขอให้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยืดเวลาการสีบเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังทหาร “กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน” ในภารกิจUNMISS: United Nations Mission in South Sudan ที่ เมืองจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน จากที่ครบกำหนด 1 ปี ธค.2562 นี้. ออกไปอีก4 เดือน

ดังนั้น 273 ทหารไทย ผลัด 1จะได้กลับบ้าน และมีกำลังทหาร ผลัด2 มาสับเปลี่ยนกำลัง ห้วงเดือน เมษายน 2563 เลย

ทั้งนี้ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/ซาท์ซูดาน ได้เดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ
ในนามของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ณ เมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค ทางตอนเหนือของเซาท์ซูดาน

เบื้องต้นมีกำหนดปฏิบัติภารกิจผลัดแรก เป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง ธ.ค.2561–ธ.ค.2562

โดยสหประชาชาติมอบภารกิจในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง. ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านรักษาสันติภาพ

เบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบาไปยังเมืองโทริทระยะทาง 140 กิโลเมตร และเมืองจูบาไปเมืองเยว์ระยะทาง 160 กิโลเมตรรวมทั้งปรับปรุงเส้นทางจากเมืองรุมเบ็ค ไปยังเมืองยิรอล ระยะทาง 112 กิโลเมตร

โดยกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ฯ ประกอบด้วยกำลังจากหน่วยต่างๆ 273 นายได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 กรมการทหารช่าง กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมี พันโท บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน

error: Content is protected !!