วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

“สีจิ้นผิง” ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญมิตรภาพ” แด่ “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

 

“สีจิ้นผิง” ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญมิตรภาพ” แด่ “กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”….ชาวจีน ปรบมือ ล้่น กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัส ขอบคุณและความสัมพันธ์ เป็นทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยคุณูปการมหาศาลที่ทรงมีต่อการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชาวจีน ปรบมือ ล้่น กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัส ขอบคุณและความสัมพันธ์ เป็นทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

CCTV ถ่ายทอดสด….พิธีมอบรางวัลเหรียญแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและตำแหน่งกิตติมศักดิ์แห่งชาติ ที่มหาศาลาประชาชนวันที่ 29 กันยายน2562

error: Content is protected !!