วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทบ.ชี้ รถเกราะStryker และ ฮ.AH6i ถือเป็น”สินทรัพย์ด้านความมั่นคงของประเทศ” ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ยัน พร้อมชี้แจง ยันกระบวนการจัดหายึดระเบียบราชการ ชี้สหรัฐฯ เป็นผู้กำหนดให้

28 ก.ย. 2019
347

 

พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นตรวจสอบ การจัดซิ้อ รถเกราะStryker และ ฮ.AH6i จากสหรัฐฯของ ทบ. ว่า เรื่องตรวจสอบ เป็นเรื่องปกติ ถือเป็น ช่องทางปกติ ที่บุคคลหรือองค์กรใด ที่มีความกังวล สามารถดำเนินการภายใต้ช่องทางที่ภาครัฐมี ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้

และ มีหลายๆกรณี ที่ ทบ. ยินดีและสนับสนุนข้อมูลให้มาตลอด ภายใต้กรอบกฎหมาย ในกรอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่

สำหรับการจัดซิ้อ รถเกราะStryker และ ฮ.AH6i จากสหรัฐฯ นั้น ทำด้วยรูปแบบและวิธีการจัดหามีความน่าเชื่อถือสูงใน เพราะทุกกระบวนการขั้นตอนเป็น เป็นลักษณะการเจรจาตกลงกันระหว่างรัฐ โดยเฉพาะทางสหรัฐ จะเป็นผู้กำหนดให้ ตั้งแต่เรื่องของราคา และ อื่นๆ

“ยืนยันว่า ในทุกกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ ที่คำนึงถึงความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ ให้เป็นสินทรัพย์ด้านความมั่นคงของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ” โฆษก ทบ.ระบุ

error: Content is protected !!