วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

พร้อมเกษียณ อย่างมีความสุข.

“พร้อมเกษียณ อย่างมีความสุข..ทุกคนก็ต้องเกษียณ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลย ….หากเราเตรียมตัวให้ดี และอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง”

: บิ๊กต่าย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ.

error: Content is protected !!