วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

เป๊ะ!! ขนาดนั้น

 

แม้จะไม่ได้สวมเครื่องแบบทหาร แต่ความเคยชิน ที่ต้องเป๊ะ!! ตลอดเว และทุกอิริยบถ…..ขนาดยืนถ่ายภาพ ในงานเลี้ยงเกษียณ ..”บิ๊กณัฐ” พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ก็ยังยืนแถวตรง เป๊ะ เช่นเคย…. พลอยทำให้ คุณเปิ้ล รมิดา อืนทรเจริญ ภริยา แถวตรง ไปด้วย เลยไม่ได้ จับกุม มือกัน เลย!!

error: Content is protected !!