“ฉก.ทัพพระยาเสือ 63” พร้อม!!

27 ก.ย. 2019
237

 

รับภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ไทย–เมียนมา ด้าน จ.ราชบุรี เพชรบุรี

พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ สั่งการให้มีการตรวจความพร้อมของหน่วย ก่อนออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย – เมียนมา ทางด้านทิศทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ในนาม “หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ” ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้

ตามที่ กองกำลังสุรสีห์ มอบหมายให้ กรมทหารราบที่ 29 รับผิดชอบภารกิจป้องกันชายแดน ไทย – เมียนมา ในนาม “หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ”

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่า กำลังพลทุกระดับจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในทุกภารกิจ

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ รับผิดชอบพื้นที่ตามเเนวชายเเดน ของจังหวัดราชบุรี ( อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ) และจังหวัดเพชรบุรี ( อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน ) มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น 193 กิโลเมตร

โดยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจะต้องปฏิบัติตาม พันธกิจ 3 ประการ คือ
1. เฝ้าตรวจการณ์และป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา
2. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา
3. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ในทุกโอกาส

พันเอก สราวุธ ได้เน้นย้ำ ให้กำลังพลทุกนาย ระลึกถึงหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา มีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตามพันธกิจป้องกันชายเเดน เเละการเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดร้อน
ในทุกๆโอกาส

รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายต้องรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา เเละเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก เเละประเทศชาติ

error: Content is protected !!