ทหารเรือ……จำลอง การเห่เรือพายเรือ ท่านกบิน ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ให้ประชาชน รับชม ในห้าง IconSiam พร้อมนิทรรศการ แบบไฮเทค สะท้อน ศิลปะบนพื้นน้ำ ที่เดียวในโลก วันจริง24 ตค. ใช้เรือพระราชพิธี52 ลำ ฝีพาย 2,311 นาย

 

“เป็นการถวายความจงรักภักดี ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของกำลังพลทุกหมู่เหล่า”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ”เพื่อถ่ายทอดความวิจิตรของช่างศิลป์ไทย ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ โชว์การขับกาพย์เห่เรือ

โดยประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธี ที่นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติอย่างใกล้ชิด

ก่อนถึงวันพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคมนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน”

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค นี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดเรือพระราชพิธี ความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราชลมารคขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๐๒ เป็นต้นมา และการเสด็จพระราชดำเนินตามรอยพระราชบิดาในรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งนำเสนอผ่านแกลลอรี่ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

ส่วนที่ ๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนภาพความงดงามแห่งเรือพระที่นั่งที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาผ่านศิลปะชั้นสูงให้เป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ การจัดริ้วกระบวน ตำแหน่งของกำลังพลบนเรือและเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่า ผู้สืบสานเอกลักษณ์ของชาติด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อถวายความจงรักภักดี

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงพายเงินพายทองและแพนหางนกยูงที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้

ส่วนที่ ๓ “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” จัดแสดงวีดีทัศน์เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ และการสืบสานโบราณราชประเพณีในการเจริญรอยตามพระราชบิดาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พร้อมกันนี้ยังมีส่วนจัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” ซึ่งจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง ๕๒ ลำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรือย่างละเอียดครบถ้วน

โดยผู้เข้าชมสามารถชมได้ที่บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M โซนไอคอนลักซ์

โดนนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) และได้นำเทคนิคใหม่ๆ มาประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความแปลกตา ไปจากนิทรรศการรูปแบบเดิมๆ เช่น Touch Table จอแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งแบบ LED, เทคนิคพาโนราม่าโฮโลแกรม (Panorama Hologram) เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ชื่นชมความงดงามของลวดลายเรือพระที่นั่ง ๔ ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ผ่านเทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง ๔ ลำ พร้อมคำอธิบายอักษรเบล เพื่อเอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าชมงานจะได้รับสูจิบัตรที่มีข้อมูลสำคัญต่างๆ ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างครบถ้วน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อชมภาพขบวนเรือพระราชพิธีเสมือนจริงในรูปแบบ จำลอง ๓ มิติ และเนื้อหาของนิทรรศการผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

และตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการฯ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ เวิร์คช็อปสาธิตการร้อยมาลัย โดยนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ซึ่งแสดงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมดอกไม้ผ่านงานเครื่องแขวนนับตั้งแต่ปี ๒๕๐๒

รวมถึงการสาธิตการลงสีจิตรกรรมตามแบบฉบับงานช่างศิลป์ไทยโบราณ โดยนักเรียนโรงเรียนช่างสิบหมู่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันเสาร์ที่ ๕, ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น ๑

๒๕ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ณ บริเวณชั้น M และชั้น ๑ไอคอนสยาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลไอคอนสยาม โทร. ๑๓๓๘

error: Content is protected !!