วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

4 บิ๊กทัพไทย เปิดหมวกอำลา ชีวิตราชการทหาร

25 ก.ย. 2019
378

 

ทัพไทย จัดสวนสนาม 3 เหล่าทัพ เทิดเกียรติ อำลา “3รองผบ.สส.-1รองเสธ.ทหาร พร้อมกำลังพล 413 นาย

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร. พร้อม พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน

โดยมี ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ ขอลาออกจากราชการ413 นาย

ทั้ง บิ๊กแดง พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด บิ๊กอ้อม พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด บิ๊กนวล พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร

การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารฯ เป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกนาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชู

error: Content is protected !!