วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

เปิด “ ที่ทำการสมาคม แม่บ้าน บก.ทท.

24 ก.ย. 2019
640

ทัพไทย” แห่งใหม่ ….จัดเป็น “ศูนย์รวมสินค้าฝีมือสมาชิก และครอบครัวกำลังพล มาจัดจำหน่าย หวังเพิ่มรายได้ให้กำลังพล

“คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ทำพิธีเปิด “ที่ทำการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย” แห่งใหม่ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ทั้งนี้ เพราะที่ทำการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แต่เดิม ที่ ถ.ลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ นั้น

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการหารสูงสุด ได้พิจารณาใช้พื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานและความสะดวกในการเดินทาง

รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของสมาชิก และครอบครัวกำลังพล มาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสมาคมแห่งใหม่ นับเป็นการสานสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ในกลุ่มสมาคมแม่บ้าน ในการทำงานเพื่อสังคม

รวมทั้งยังได้ใช้ประโยชน์ของที่ทำการแห่งใหม่เป็นพื้นที่การจัดประชุมและพบปะของสมาชิกสมาคมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย

เพราะ รอยยิ้มและกำลังใจจากหลังบ้าน นับเป็นแรงและพลังที่สำคัญในการสร้างกำลังใจให้กำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน

error: Content is protected !!