วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ภาคเอกชน-ลูกทัพฟ้า แห่ร่วม “บิ๊กต่าย” บริจาค ช่วยน้ำท่วม อุบลฯ

 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยจากพายุ”โพดุล” จังหวัดอุบลราชธานี

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ” ร่วมบรรเทาความเดือดร้อน
โดยมี ผู้แทนภาคีเครือข่ายจากหลายหลายองค์กร ร่วมบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค สิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือผ่านกองทัพอากาศได้ยังพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

นศ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่56 บริจาค เรือ 3 ลำ

นายเรืออากาศ รุ่นที่27 เตรียมทหาร20 บริจาค เงินสด 50,000บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)บริจาค ถุงยังชีพ ๒,๕๐๐ ถุง

ชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศบริจาค ยา สามัญ,เครื่องอุปโภคบริโภค,เงิน

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่7 บริจาค อาหารพร้อมรับประทาน 1,000 กระป๋อง

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด บริจาค ที่นอน ๕๐๐ หลัง มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริจาค อุปกรณ์สำหรับเด็กเล็ก

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง ๓ บริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค

บริษัท เถ้าแก่น้อย จำกัด (มหาชน) บริจาค สาหร่าย จำนวน ๑๐๐ ลัง

บริษัท ออเร้จน์ แมทเทรส จำกัด บริจาค ที่นอนปิคนิคพร้อมหมอนหนุน ๒๕๐ ชุด

บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด ข้าวสาร ๕๐๐ ถุง ๒,๕๐๐ กก.

บริษัท มาร์ตั้น ประเทศไทย จำกัด บริจาค พลั่วตัก จำนวน ๑๐๐ โหล

บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด บริจาค ผลิตภัณฑ์นมแอนมัม ๑๒๐ ลัง

คุณทอมมี่ และซอนต้า๑๑ บริจาค น้ำดื่ม ๓,๕๐๐ โหล ที่นอนปิคนิค ๒๐๐ ชุด

error: Content is protected !!