วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่นักเรียนทุน เมื่อ พศ.2440

23 ก.ย. 2019
473

“ให้พึงนึกในใจว่า
เราไม่ได้มาเรียน เพื่อจะเป็นฝรั่ง
เราเรียน เพื่อเป็นคนไทย
ที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่นักเรียนทุน เมื่อ พศ.2440

“บิ๊กแดง” พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. อัญเชิญพระราชดำรัส รัชกาลที่5 ให้ ทั้ง ทหาร ที่ไปฝึกในต่างประเทศ และคนที่ไปเรียนต่างประเทศ ได้น้อมนำฯ

error: Content is protected !!