วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

มาเป็น แผง !!

23 ก.ย. 2019
106

 

“บิ๊กป้อม”รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ …โดยมี พลเรือเอกปวิตร รุจิรเทศ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง แก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่น้ำท่วม ทั้งใน4 จ. ที่ระดับภัยพิบัติ เป็นระดับ3 คือ อุบลฯ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอีก28 จ. ที่เป็นระดับ2

ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กห. ให้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุม ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยมี รมว.มหาดไทย และ รมว.กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง และ ผวจ.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมทางไกลร่วมด้วย

พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกความมั่นคง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในห้วงที่ผ่าน จากผลกระทบของพายุโพดุลและพายุคาจิกิที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายโดยรวม ซึ่งยังมีอีก 4 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ และต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนได้แก่ อุบลราชธานี ,ยโสธร ,ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด และอีก 28จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือเยี่ยวยา ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน พื้นที่การเกษตร และการประกอบอาชีพ

โดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน สถานการณ์น้ำท่วมจึงอาจยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวถึงความห่วงใยของ นายกฯ ที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชน และขอให้ทุกหน่วยงานได้ทุ่มเทปฏิบัติงานและน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยต้องมีการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้บรรเทาความเดือดร้อน และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและให้ บกปภ.ช.ใช้กลไกตามกฎหมายในการดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับพื้นที่ 28 จังหวัด ที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเตรียมฟื้นฟูทั้งการดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยังอยู่ช่วงฤดูฝน ต้องมีการแจ้งเตือน สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเตรียมการไว้ด้วย

error: Content is protected !!