วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ความร่วมมือทางทหาร ไทย-UAE

 

กลาโหมไทย เตรียม ทำMOU กับ กห.UAE ความร่วมมือทางทหาร การฝึก-ศึกษา -การแพทย์ทหาร -การจัดการวิกฤตการณ์-สถานการณ์ฉุกเฉิน -การถ่ายทอดเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ


พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ต้อนรับ นายซัยฟ์ อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด คอฟาน อัชชามิซีย์ ออท.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศ ไทย ที่ ศาลาว่าการกลาโหม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์สองประเทศที่มีมากว่า 40 ปี โดยมีความร่วมมือกันทั้งด้านการค้า การลงทุน

ความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหาร ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ทั้งสองประเทศ ที่มีขอบเขตทั้งการฝึกและศึกษา การแพทย์ การจัดการกับวิกฤตการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

รวมทั้งความร่วมมือด้านอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!