วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทัพฟ้าเร่งระดมส่งสิ่งของบริจาคช่วยชาวอุบลฯ

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย .ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทำการปล่อยขบวนรถบรรทุก จำนวน 8 คัน จากกรมขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ลำเลียงสิ่งของบริจาค อาทิ ถุงยังชีพ เรือ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน ฯลฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มอบผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

error: Content is protected !!