วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

กลาโหม ……บูรณะ บ่อน้ำโบราณ สมัย ร.1. แล้ว

….. เผย เป็นบ่อน้ำใช้ สำหรับทหาร ที่ดูแลพื้นที่ ตั้งแต่สมัย ร.1 ก่อนมาเป็น โรงทหารหน้า ในสมัย ร.5 ก่อนเปลี่ยนเป็นกระทรวงกลาโหม …เผย ตรวจน้ำแล้ว ไม่เป็นอันตราย แต่ไม่แนะให้ ดื่ม

error: Content is protected !!