วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

“บิ๊กป้อม” มีประชุม ทุกวัน

20 ก.ย. 2019
97

วันนี้ เข้าทำเนียบฯ เป็น สร.2 ตั้งแต่ คืนเสาร์นี้ จะทำหน้าที่รักษาการ นายกฯ แทน บิ๊กตู่ ที่ไปประชุม UNGA ที่อเมริกา ยาว21-27 กย.

พล.อ.ประวิตร ถก บอร์ด บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ต้องบริหารโปร่งใส เน้นประสิทธิภาพ เร่ง สร้างนักกีฬาคุณภาพ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ที่ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช โฆษกฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การประกาศการแต่งตั้ง นาย วินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด ทดแทนกรรมการท่านเดิมที่หมดวาระ และรับทราบผลการดำเนินงานทางการเงินกองทุน ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนงาน ที่กำหนด

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ปี งบ 62(เพิ่มเติม) ,การขอขยายเวลาดำเนินโครงการ ปี งบ 62 ,การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ปี งบ 63 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไตรมาส 4 และการบริหารกองทุนเพื่อให้การพัฒนากีฬาเป็นไปตามแผนงาน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใสเต็มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างจริงจัง ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสสร้างนักกีฬา และสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตของชาติ

error: Content is protected !!