วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เสื้อผ้า หน้าผม ครบสรรพ์!! ฟุล อ๊อบชั่นส์

20 ก.ย. 2019
904

 

เมื่อทหารบกไทย ต้องไปฝึกกับ ทหารมะกัน ถึงอเมริกา…..ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กองทัพบกไทย ยกทัพทหารทั้งกองร้อย 158 นาย ไปฝึกในค่าย Fort Polk ของ ทบ.สหรัฐฯ ที่Louisiana ที่เรียกว่า JRTC:Joint Readiness Training Center

เป็น ศูนย์ฝึกเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยทางยุทธวิธีของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เพิ่อฝึกการประเมินผลเป็นหน่วยระดับกองพลน้อย และหน่วยรอง

การตรวจสอบการฝึกที่ JRTC นี้ เป็นสิ่งที่กองทัพบกสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ โดยหน่วยระดับกองพลรบจะต้องหมุนเวียนหน่วยขึ้นตรงในระดับกองพลน้อยมาเข้ารับการฝึกประเมินผลทุกปี

สำหรับการประเมินผลของหน่วยยานเกราะ (Armor Brigades Combat Team: ABCT, Stryker Brigades Combat Team: SBCT) จะทำการประเมินผลที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี Nation Training Center (NTC) ที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับหน่วยยานเกราะและยานล้อ

ในส่วนการประเมินผลของหน่วยทหารราบ (Infantry Combat Brigades Team: IBCT) ซึ่ง ทบ.ไทยไปเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ที่ JRTC, Fort Polk รัฐหลุยส์เซียนา การประเมินผลการฝึก จะครอบคลุมถึงการใช้หลักนิยมการปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติในสนามและการแก้ไขปัญหาของหน่วยเพื่อให้บรรลุภารกิจในลักษณะ Realistic Training

นอกเหนือจากการฝึกในส่วนของกองร้อยทหารราบแล้ว JRTC rotation ในครั้งนี้ ทบ.ไทย ยังได้จัดส่วนอื่นๆในการฝึก 3 ส่วน คือ

– ส่วนประสานงาน (Co-ordination section) จำนวน 6 นาย
– ส่วนประชาสัมพันธ์ (Public Affaires Staff) จำนวน 3 นาย และ
– ส่วนสังเกตการณ์และประเมินผล (Observer Coach and Trainer, OC/T) จำนวน 9 นาย

ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการฝึกทั้งสิ้น

การฝึกผสมกับสหรัฐฯครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในการเป็น “Smart Soldiers Strong Army”

และการเป็น “นายทหารแทนค่า” โดยให้นายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับหมวด (ร.ต. – ร.ท.) มาทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน (ส.ต. – จ.ส.อ.) เพิ่อที่ นายทหารเหล่านี้ จะมาฝึก และถ่ายทอดให้ ทหารคนอื่น รวมทั้งระดับประทวน ต่อไปด้วย

#SmartSoldiersStrongArmy

error: Content is protected !!