วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

เกษียณ แต่ไม่เกษียณ

19 ก.ย. 2019
554

 

ทั้ง พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม้่นคงแห่งชาติ( สมช.) และ ปลัดหนิง พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกฯ ที่จะเกษียณ 30กย.นี้

แต่ทว่า ก็จะไม่ได้เกษียณ เพราะ นายกฯ เล็งจะตั้งให้เป็น. “หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ” แทน พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัขต์ ที่ลาออกไปเป็น สว.

ส่วนปลัดหนิง นายกฯตั้งเป็นที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ และงานเฉลิมพระเกียรติ

error: Content is protected !!