วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กเป็ด” “ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ลงพื้นที่เอง ติดตาม การช่วยเหลือ และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

18 ก.ย. 2019
242

 

บิ๊กเป็ด พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่(ศอญ.) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

พร้อม ตรวจพื้นที่โครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดินฯ บ้านทัพไทย ต.แจระแม เมือง อุบลราชธานี

และเยี่ยม ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เยี่ยมโรงครัวพระราชทาน 904 วปร. รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย การเตรียมการอพยพกลับ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วย การจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ โดยความร่วมมือของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารและบรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

พร้อมมอบถุงยังชีพบริเวณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

error: Content is protected !!