วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ปลัดสำนักนายกฯ คนใหม่ ไม่ใช่ “เสธ.ไก่อู”

17 ก.ย. 2019
604

 

“บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะ ครม. ตั้ง “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ “ที่ ทำงานจิตอาสารัฐบาล เป็น ปลัดสำนักนายกฯ คนใหม่ แทน “ปลัดหนิง” ที่จะเกษียณ แต่ นายกฯตั้ง ทำงานต่อ “ที่ปรึกษานายกฯ” ทำงานเฉลิมพระเกียรติ และ ประสานสำนักพระราชวังฯ

ที่ประชุมครม.อนุมัติ แต่งตั้ง “นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์” เป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทน ปลัดหนิง พัชราภรณ์ อินทรีย์ ปลัด สปน.หญิง คนแรก ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กย.นี้

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. และ เป็นผู้แทนรัฐบาลรับผิดชอบงาน “จิตอาสาภาครัฐ”

และเคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ เคยเป็นพระยาแรกนาขวัญ 2 สมัย

ไม่ได้เป็น เสธ.ไก่อู พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้

ส่วน ปลัดหนิง นั้น พลเอกประยุทธ์ นายกฯ ได้แต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติ และงานกิจการพิเศษ

พลเอกประยุทธ์ นายกฯได้ลงนามในคำสั่ง ที่199/2562 แต่งตั้ง ที่ปรึกษานายกฯ ระบุว่า ด้วยการบริหารราชการแผ่นดินจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลความเห็นและหลักวิชาการในด้านต่างๆจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม มาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดินของ นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จึงแต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาด้านงานเฉลิมพระเกียรติและประสานงานสนับสนุนภารกิจของสำนักพระราชวัง
และกิจกรรมจิตอาสาของรัฐบาล และ ตามที่นายกหรือรองนายกฯมอบหมาย

error: Content is protected !!