วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

138 ทหารไทย ถึง Fort Polk, Louisiana แล้ว

17 ก.ย. 2019
460

 

กองร้อยทหารราบของกองทัพบกไทย ที่เข้ารับการฝึกการตรวจสอบและประเมินผลการฝึก ถึง Fort Polk, Louisiana, USA แล้ว ด้วยความเรียบร้อย

โดยมี ผู้พันโอม พันโท อัครพัฒน์ เทพณรงค์ ผบ.ร.29 พัน1 รอรับ

หลังจาก วางแผนการเคลื่อนย้าย ลำเลียงทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ที่จำเป็น

เพราะการจัดกำลังพลทหารราบ 1 กองร้อย มาที่ JRTC สหรัฐอเมริกา ถือเป็นเรื่องใหม่ของกองทัพบกไทย ที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ ในส่งกำลังไปปฏิบัติการในต่างประเทศมากนัก

นอกเหนือจากเรื่องเอกสาร ธุรการ การเดินทาง แล้ว การจัดเตรียมยุทโธปกรณ์ ต่างๆที่จำเป็น และสำหรับ ทหารระดับ กองร้อย จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับทหารบกไทย

การที่ทหารบกไทยมาฝึกในต่างแดนนั้น คือการนำกำลังพลมาฝึกซ้อมทักษะทางการรบและยุทธวิธีต่างๆ…จึงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

การฝึกเตรียมพร้อมของทหารนั้น มีหลายสิ่งที่ต้องดำเนินการให้พร้อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะ “MUST BE” or “MUST HAVE” ทั้งสิ้น

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการฝึก พร้อมสำหรับการฝึกอย่างแท้จริง

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “การเตรียมการด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึก” ปฏิบัติคู่ขนานกันไปด้วย

มิตรภาพ และ ประสบการณ์ ล้วนๆ ที่จะได้จาก การฝึกครั้งนี้

โปรด ติดตาม ตอนต่อไป!!!

error: Content is protected !!