วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“เธอดูแลแนวหน้า แนวหลัง ฉันอยู่ตรงนี้”

 

“ดร.อ้อ” ผุด เพลงสมาคมแม่บ้านทบ.
….”ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจทหารกล้า” ความหมายดีเยี่ยม…..รับ 43 ปี วันสถาปนา Thai Army Wives Associationให้กำลังใจ ทหาร และครอบครัว

 

ในโอกาส 43 ปี วันสถาปนา สมาคมแม่บ้านทหารบก ….ดร.อ้อ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมฯ ได้ “ยึดมั่นในอุดมการณ์ สานต่องานหลังบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพล”

ย้ำเจตนารมณ์ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อที่จะสร้างเสริมให้ครอบครัวในค่ายทหาร ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่สำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวทหารไทย

ทั้งนี้ เพลง “ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจทหารกล้า” ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดย คุณธวัฐไชย ฤดีอมรเกียรติ.

เรียบเรียงเสียงประสาน
พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
และ ขับร้อง โดย สิบโทหญิง อัญธิกานต์ สุจันศรี

อำนวยการสร้างสรรค์ โดย พลตรี กฤษดา สาริกา จ้ากรม.ดย.ทบ.

” ปกป้องผองไทยให้ชาติ ยืนยง
ห่วงหน้าไม่ต้องพะวง ข้างหลัง
แม่บ้านทหารบกไทย สานดวงใจให้แนวหลัง สร้างขวัญบำรุงกำลังทหารไทย ..ด้วยใจของแม่บ้านทหารบกไทย ”

error: Content is protected !!