วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

ประชาชน ทะยอย ลงนาม ไว้อาลัย “ป๋าเปรม”

28 พ.ค. 2019
106

ประชาชน ทะยอย ลงนาม ไว้อาลัย “ป๋าเปรม” ที่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์….ชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดี

หลายคน เผย ไม่สะดวกไปที่ วัดเบญจมบพิตรฯ เพราะต้องแต่งกาย ให้เหมาะสม และคนเยอะ จึงมา ลงนาม ระลึกถึง ป๋าเปรม สะดวก และได้มาเยี่ยม บ้านสี่เสาฯ ที่เป็นสัญลักษณ์ ของ ป๋าเปรม

โดยต่างเขียนขัอความ อาลัย เสียดาย ต่อการสูญเสีย และ ชื่นชม เป็น คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดี

error: Content is protected !!