วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

ครอบครัว “ติณสูลานนท์”สุดปลาบปลื้ม

27 พ.ค. 2019
428

ครอบครัว “ติณสูลานนท์”สุดปลาบปลื้ม…ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบำเพ็ญกุศล ศพพลเอกเปรม ณ พระที่นั่งทรงธรรม….พร้อม ทหารม้ารักษาพระองค์

ทั้งนี้ เพราะ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรฯ แห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระศพเจ้านาย และศพบุคคลสามัญ ทั้งหมด 14 พระองค์ และ 5 ท่าน

พ.ศ. 2479 พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

พ.ศ.2493 พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต

พ.ศ.2494 พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

พ.ศ.2496 พระศพพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันบุรีสุรนาถ

พ.ศ.2505 พระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภโณ) พระราชอนุศาสนาจารย์

พ.ศ.2506 พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา

พ.ศ.2506 ศพจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2515 พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี

พ.ศ.2517 พระศพพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี

พ.ศ.2518 ศพหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ประธานองคมนตรี

พ.ศ.2519 พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

พ.ศ.2520 พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

พ.ศ.2525 พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร

พ.ศ.2528 พระศพพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

พ.ศ.2538 พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล

พ.ศ.2541 พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ

พ.ศ.2545 ศพนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรี

พ.ศ.2550 ศพหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ อดีตองคมนตรี

พ.ศ.2562 ศพ พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่มา : เรื่องเล่าของรอยใบลาน

error: Content is protected !!