วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

นับ1 ….บททดสอบ ลูกผู้ชาย!

22 พ.ค. 2019
93

 

“นักเรียนเตรียมทหารใหม่” 793นาย กราบเท้า พ่อแม่ ครั้งแรก หลังแปรสภาพ จากพลเรือน เป็นนักเรียนทหาร
…..ปลื้มใจ เห็น ลูกหลาน สุดเป๊ะ!! สุดกลั้น น้ำตา

นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 62 ปีการศึกษา 2562จำนวน 793 นาย เรียงแถวกราบเท้าพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ได้มาเยี่ยม เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ “บิ๊กกบ”พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้โรงเรียนเตรียมทหาร จัดงานวันนัดพบผู้ปกครองให้กับนักเรียนเตรียมทหารเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1

ซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ.บ้านนา จ.นครนายก

รวมทั้งเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดูแลนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น

พร้อมให้ความมั่นใจว่า โรงเรียนเตรียมทหารจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ตลอดเวลาที่ศึกษาในสถาบันทางการทหารอันทรงคุณค่าแห่งนี้

และถือเป็นโอกาสที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากการเป็นนักเรียนมัธยมมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีความแข็งแรง แข็งแกร่ง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง เสียสละและอดทน ตามแบบฉบับสุภาพบุรุษในเครื่องแบบ อย่างแท้จริง

ถือเป็นการนับ 1 ที่จะนับต่อไป ในบททดสอบแรก สู่การเป็นนายทหาร เป็นเวลา2 ปี

error: Content is protected !!