วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

“คชสีห์ 2019” แดนลอดช่อง

15 พ.ค. 2019
413

 

ทหารอิสาน ไทย บุกไปฝึก ร่วม ทบ. สิงคโปร์ ใน Kocha Singa 2019 ที่สิงคโปร์ ฝึกเป็นปีที่ 22

.
พันเอก สวราชย์ แสงผล รองผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะ และ ผู้แทนจาก กรมยุทธการทหารบก เข้าพบปะ พลจัตวา เดวิด เนียว ผู้บัญชากองพลที่ 3 กองทัพสิงคโปร์ เปิดการฝึกร่วมผสม คชสีห์2019 ที่ ค่าย คีท ฮอง (กองพลน้อย) ฝึก14-26 พค.

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพสิงคโปร์ ในมิติด้านการทหาร ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฝึก และการศึกษามาตั้งแต่ปี 2540

และชมการแสดงอาวุธ, ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ซึ่ง รองผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 3 ได้พบปะกำลังพลฝ่ายไทย จาก ร.3พัน1 และให้โอวาทในการฝึก ด้วย

error: Content is protected !!