วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ทหารต้อง วางตัวเป็นกลาง หนักแน่น!!

14 พ.ค. 2019
75

 

“บิ๊กกบ” สั่งทหาร วางตัวเป็นกลาง หนักแน่นกับ ทิศทางที่ทำมาตลอด ถึงแม้หน้าที่ของทหารจะต้องขับเคลื่อนตามกลไกของรัฐบาล ในแต่ละยุคสมัย แต่จะต้องไม่ลืมจุดยืนที่สำคัญ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11(นพค.11)
สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.กาญจนบุรี โดยได้พบปะพูดคุยกับกำลังพลตลอดจนสอบถามสภาพความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย

โดย ได้กำชับให้ทหารทุกนายจะต้องวางตัวเป็นกลาง หนักแน่นกับทิศทางที่ทำมาตลอด ถึงแม้หน้าที่ของทหารจะต้องขับเคลื่อนตามกลไกของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย แต่จะต้องไม่ลืมจุดยืนที่สำคัญคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน

จากนั้นได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกนายที่มีความอดทน ทุ่มเท และเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในนามของนักรบสีน้ำเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความกินดีอยู่ดีมีความผาสุกในการดำเนินชีวิต

พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลให้ใส่หัวใจลงไปในงาน มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของงานด้านความมั่นคง เพราะภารกิจด้านการพัฒนานั้นถือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและได้ผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ชื่นชมของประชาชนและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพมาโดยตลอด

error: Content is protected !!