วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“คสช.” ไป“กกล.รส.” จบแต่ กองทัพบก ยังอยู่

13 พ.ค. 2019
209

 

“บิ๊กแดง” สั่ง ผบ.หน่วย พร้อมรับ การ สื้นสภาพของ คสช-กกล.รส.ยันทบ.ทำหน้าที่ ต่อ ยึดมั่น เป็นทหารอาชีพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ทำหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชน

​พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ผบ.นขต.ทบ.)ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจากที่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” จะหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ว่า จะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยสิ้นสุดภารกิจไปด้วย

แต่การทำงานของกองทัพบก ก็ยังคงต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

​​สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าเกษตรลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกกองทัพภาคนั้น พลเอก อภิรัชต์ ได้กำชับให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล

พร้อมระบุว่าการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจะต้องทุ่มเทดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเต็มที่

error: Content is protected !!