วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ภายในค่ายตากสิน จ.จันทบุรี

13 พ.ค. 2019
720

พล.ร.อ.ประเจตต์ ศิริเดช อดีตผบ.ทร.ในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม พร้อมคุณหญิง แพทย์หญิงนงนุช ศิริเดช รองประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ภายในค่ายตากสิน จ.จันทบุรี เป็นสถานที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ตั้งอยู่บริเวณบ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อครั้งที่พระยาตาก ยกทัพมาตีจันทบุรี แล้วยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการเตรียมการกู้ชาติหลังเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310

ทั้งนี้ภายในค่ายตากสิน เป็นอาคารโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศส เข้ายึดเมืองจันทบุรี ได้รับการบูรณะปรับปรุงจากสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยที่มีการล่าอาณานิคมโดยกองทหารฝรั่งเศสได้ตั้งค่ายทหารขึ้นบริเวณบ้านลุ่ม ภายในค่ายตากสิน ปัจจุบันยังมีหลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจันทบุรี ปรากฏให้เห็นอยู่ภายในค่ายตากสิน อาทิ อาคารกองบัญชาการ อาคารกองรักษาการอาคารที่พักทหารฝรั่งเศส อาคารคลังพัสดุ และอาคารคลังแสง

จากนั้นเมื่อปี 2545 มูลนิธิฯและกรมศิลปากรร่วมกันสำรวจเพื่อทำแผนบูรณะเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2551 ได้ดำเนินการบูรณะโดยเน้นให้คงรูปแบบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จนกระทั้งวันที่ 27 เม.ย.2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมราชแชทกูมารีย์องค์ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิได้เสด็จเปิดอาคารโบราณสถาน ที่ได้บูรณะแล้วหลังจากนั้นได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ณ ที่แห่งนี้

error: Content is protected !!