วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

นาวาสถาปัตย์ฯ

1 ใน วิศวกรทหารเรือ เบื้องหลัง การต่อ”เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์” OPV 552 เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ฝีมือทหารเรือไทย …จบจาก อังกฤษ จับมือ วิศวกรทหารเรือ ที่ศึกษา การต่อ”เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” จาก เกาหลีใต้

“ในหลวง ร.9” ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ให้นายทหารเรือ จำนวนไม่นัอย ที่เลือกที่จะเรียนด้านการต่อเรือ โดยตรง …. อีกทั้ง กองทัพเรือ ก็มีอู่ต่อเรือ ที่ต่อเรือเอง

”ผู้กองไอ๊ซ์” เรือเอก สุทธจินต์ ประสมสุข “ เตรียมทหาร48 นายเรือ 105 ก็เช่นกัน เพราะไปเรียนปริญญาโทการต่อเรือจาก อังกฤษ ปัจจุบันรับราชการ ที่ อู่ราชนาวีมหิดลฯ สัตหีบ ชลบุรี

จึงได้รับมอบหมาย ให้วิศวกร คุมการต่อ “เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์” OPV 552 ที่ แบบเรือ จาก อังกฤษ แต่ยึดหลักการต่อเรือ พึ่งพาตนเอง จาก ในหลวง ร.9

ในการสร้าง “เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ “ ลำนี้ ทร. ได้ระดมวิศวกรต่อเรือและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในกองทัพเรือจากหลากหลายสาขา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางไปศึกษาระบบของ “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่กองทัพเรือ สั่งต่อจากเกาหลีใต้

ทางDaewoo ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือไทย ด้วย

ผู้กองไอ้ซ์ จึงภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการต่อเรือ OPV สัญชาติไทย ลำที่2. เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้เวลาต่อ 4 ปี งบฯ5,500 ล้าน ลำนี้ อย่างยิ่ง

ข้อมูล- นาวาโท ยุทธเศรษฐ์ วังกานนท์ สลก.ทร.

error: Content is protected !!