วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเดฟ” ร่วมเปิดปอซอ ละศีลอด ทานอาหารร่วม กับพี่น้องมุสลิม ที่ เบตง ยะลา

09 พ.ค. 2019
367

“แม่ทัพเดฟ” ร่วมเปิดปอซอ ละศีลอด ทานอาหารร่วม กับพี่น้องมุสลิม ที่ เบตง ยะลา ชี้ เดือนรอมฎอน ถือศีลอด เป็น เดือนอันประเสริฐ ระบุ เบตง เมืองแห่งความสุข

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เปิดโครงการ งานวันละศีลอด ที่ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเบตง จ.ยะลา เข้าร่วมงาน

แม่ทัพภาค4 กล่าวว่า ขอต้อนรับพี่น้องมุสลิมทุกท่านเข้าสู่เดือนรอมฎอน เดือนอันประเสริฐของทุกท่าน

ในพื้นที่เบตงแห่งนี้มีแต่ความสุข ความดี ของคนในพื้นที่ โดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิมเสมอมา

ขอให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างนี้ต่อไป และขอให้ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามด้วยความสุข

error: Content is protected !!