วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

.รอยยิ้ม

08 พ.ค. 2019
76

 

บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.15 สนภ.1 นทพ. ได้ลงพื้นที่ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พบปะ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังและรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับและเป็นการแบ่งเบาความเดือนร้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ลงในพื้นที่เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค 36,000 ลิตร ให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับภัยแล้ง

error: Content is protected !!