วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

Kocha Singa 2019

08 พ.ค. 2019
283

 

“แม่ทัพภาค2” ส่ง กองร้อยทหารราบ อิสาน ร.3พัน1 ไปสิงคโปร์ ฝึก “คชสีห์ 2019” ขอตั้งใจฝึก พัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคล-หน่วย
.

“แม่ทัพอี๊ด” พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค 2 ทำพิธีส่ง และทให้โอวาทกำลังพล เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกผสม Kocha Singa 2019 “คชสีห์ 2019 “ ที่ สิงคโปร์ 14-26พฤษภาคม 2562 นี้
.
โดยกองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3) จัดกำลังพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3พัน1) ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึก
.
แม่ทัพภาค 2 กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยที่ได้รับมอบภารกิจอันสำคัญนี้ การฝึกผสมถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลและหน่วย

และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสิงคโปร์ซึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นชาติ และกองทัพที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพบก และประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
.
จากการฝึก และการเตรียมการของผู้บังคับบัญชา ทำให้มั่นใจได้ว่าการฝึกผสมครั้งนี้ จะประสบผลสำเร็จตามความวัตถุประสงค์ของกองทัพบก รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2
.
ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจในการฝึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคล และระดับหน่วยให้สูงขึ้นไป

และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดความรู้ให้กำลังของหน่วย เพื่อรองรับภารกิจในอนาคตที่อาจจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองกองทัพ

และขอให้ทุกนายที่จะเดินทางไปฝึกครั้งนี้ ได้ตระหนักในหน้าที่ของการเป็นผู้แทนของประเทศไทย และกองทัพบก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติทางยุทธวิธี วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพบกของทั้ง 2 ประเทศ

error: Content is protected !!